• Strategische rechterhand van het bestuur
 • Organisatie bestuursvergaderingen, verslaglegging, uitvoering besluitvorming
 • Schakel tussen bestuur en leden
 • Begeleiding en informatie bestuur over alle relevante aangelegenheden, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Inhoudelijke ondersteuning bij de bepaling en implementatie van de verenigingsstrategie
 • Het realiseren en uitvoeren van activiteitenplan
 • InitiĆ«ren innovatie en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen
 • Opstellen beleidsnotities
 • Optimaliseren structuur en governance
 • (Her)inrichten van beleidsprocessen en de werkorganisatie
 • Advies op alle relevante beleidsterreinen
 • Advisering en uitwerking CAO-strategie bij onderhandelingen
 • Adviseur bij CAO-onderhandelingen