• Helpdesk & vraagbaak: algemene informatie en voorlichting (sector, juridisch en ondernemersadvies) en verzorgen infrastructuur van de helpdesk
  • Begeleiding van normontwikkeling (normalisatie en certificatie)
  • Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de branche
  • Algemene voorlichting over de CAO’s en de toepassing hiervan
  • Secretaris en spilfiguur van de branche
  • Uitwerking van brancheafspraken
  • Organiseren van branchebijeenkomsten en brancheactiviteiten