• Algehele leiding van het secretariaat van de vereniging
  • Ledenadministratie en ledendatabasebeheer
  • Telefonische helpdesk en permanente bereikbaarheid vereniging
  • Begeleiden en afsluiten van CAO’s en mantelcontracten
  • Post, abonnementen, beheer van digitale en papieren archief
  • Financiële administratie, contributie, jaarverslagen, debiteurenbeheer, facturatie
  • Voorbereiden, uitvoeren en notuleren van bestuur-, commissie- en ledenvergaderingen
  • Communicatie naar leden
  • Websitebeheer
  • Verzorgen vak- of verenigingsblad, jaarboek en andere publicaties