• Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met de leden en derden
 • Ledenwerving en verhoging ledenparticipatie
 • Helpdesk voor leden
 • Uitvoering geven aan alle verenigingszaken
 • Vertegenwoordiging in technische commissies
 • InitiĆ«ren en ontplooien van alle zaken die voor de vereniging van belang zijn
 • Verzorgen van alle PR-activiteiten zoals nieuwsbrief en persberichten
 • Beheer en onderhoud website
 • Evenementenorganisatie zoals het organiseren van congressen, seminars, workshops en cursussen
 • Activeren verenigingsgevoel en gemeenschappelijke identiteit, bevorderen collegialiteit.
 • Het verder professionaliseren van de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de branche
 • Organisatie ledenvergaderingen.
 • Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de branche.
 • Vertegenwoordigen van de vereniging in organisaties in commissies, werkgroepen en andere overlegvormen
 • Projectmanagement
 • Het ontwikkelen van voorbeelddocumenten voor de leden.
 • Optimaliseren van het profijt voor de leden en verhogen ledentevredenheid